Actievoorwaarden

Deel via:

ACTIEVOORWAARDEN

1. Algemeen

 1. De actie loopt tot en met 25 maart 2018.
 2. Tot en met 25 maart 2018 kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van 40plusTEENS om mee te dingen naar de prijs. LET OP: stuur wel even een mailtje naar info@40plusTEENS.nl waarin je aangeeft dat je de prijs wilt winnen en in welke week je bij Sopra e Sotto zou willen verblijven.
 3. Deelname aan de actie is gratis.
 4. Deelname aan deze actie kan alleen via info@40plusTEENS.nl
 5. Per emailadres kan er eenmaal worden meegespeeld.
 6. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan deze actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 7. Jouw e-mailadres of overige persoonlijke gegevens zullen alleen in het kader van acties en nieuwsbrieven van 40plusTEENS worden gebruikt.
 8. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van 40plusTEENS evenals een ieder die op welke wijze dan ook direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 9. Onvolledige of onjuiste inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 10. 40plusTEENS is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins gecommuniceerd worden.


2. Prijzen en actiemechanisme

 1. Er is 1 prijs te winnen: 1 week gratis verblijf t.w.v. €575,- (incl. schoonmaakkosten) in een  compleet ingerichte glamping safaritent voor 4 personen (2 volwassenen + 2 kinderen). De toeristenbelasting moet nog wel ter plekke worden betaald. Als er meer kinderen in het gezin zijn, dan kan er worden bijbetaald volgens de tarieven op de website van Sopra e Sotto (op voorhand laten weten). Aankomst na 15.30 uur en vertrek voor 10.30 uur. De week kan geboekt worden in de volgende periodes:  meivakantie (periode 28 april - 12 mei 2018) of zo 8- zo 15 juli of zo 26 augustus - zo 2 september 2018.
 2. Je maakt alleen kans op deze prijs als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van 40plusTEENS en een mail hebt gestuurd naar: info@40plusTEENS.nl.
 3. De winnaar wordt bepaald op basis van het totaal aantal inzenders gedeeld door 2, dus als het totaal aantal inzenders 100 is, heeft degene die als 50e een mail heeft gestuurd, gewonnen.
 4. De prijzen worden niet in geld uitgekeerd en zijn niet inwisselbaar.
 5. 40plusTEENS behoudt zich het recht voor om een prijs, met opgaaf van redenen, niet aan een deelnemer uit te keren,    bijvoorbeeld bij een vermoeden van misbruik.
 6. 40plusTEENS neemt contact op met de winnaar van de prijzen via het e-mailadres dat de betreffende deelnemer opgegeven heeft. 40plusTEENS is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de door de                    deelnemers verstrekte gegevens. In het geval van een minderjarige wordt de prijs in beginsel aan zijn of haar ouders of verzorgers toegekend.
 7. De winnaar van de prijs krijgt op maandag 26 maart 2018 bericht per mail.
 8. Indien de winnaar de prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs. Er geldt voor de prijs geen vervangingswaarde en de prijs is niet in te wisselen voor geld. Een geweigerde prijs vervalt aan 40plusTEENS.
 9. 40plusTEENS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen.
 10. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. Als de winnaar niet kan of niet reageert binnen 2 weken, gaat de prijs naar de eerstvolgende inzender.


3. Aansprakelijkheid

 1. 40plusTEENS is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 2. 40plusTEENS is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. 40plusTEENS verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 3. 40plusTEENS is niet verantwoordelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
 4. 40plusTEENS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de prijzen en e-mailberichten. 

Aldus opgemaakt te Rotterdam, 15 maart 2018